O Vesni Humo

Vesna HumoRođena na samoj polovini XX veka u glavnom gradu Jugoslavije. Kćerka, sestra, majka, baka, prijatelj, ljubav njegova, maštar, opčinjena morem.Po vokaciji pisac, po zanimanju lekar. Sada kada se našla, ne može više bez sebe.